Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 mei 2021 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.solvm.nl over jou verkrijgen. We raden aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je vragen hebt of precies wilt weten welke gegevens wij van je bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Bedrijfsnaam

 • Adres en Plaats

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Bezoekersgedrag

 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Uitvoering van een overeenkomst

 • Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Nieuwsbrieven

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats

 • E-mail adres

 • Geslacht

 • Interesses, Voorkeuren

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Verkregen toestemming

 • Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.3 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om service te bieden voor diensten of producten te die een klant wil kopen of heeft gekocht

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Bedrijfsnaam

 • BTW-nummer

 • IBAN

 • Adres en Plaats

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Uitvoering van een overeenkomst

 • Bewaartermijn

We bewaren deze data zolang als nodig conform de geldende wet- en regelgeving.

1.4 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • IP Adres

 • Locatie

 • Bezoekersgedrag

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Verkregen toestemming

 • Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.5 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om gepersonaliseerde producten en diensten te kunnen aanbieden

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats

 • E-mail adres

 • Bezoekersgedrag

 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Verkregen toestemming

 • Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

2. Delen met andere partijen

Wij delen deze gegevens niet met derden.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij je waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonlijke gegevens we van je hebben, neem dan contact met ons op. Je kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van jou verwerken

 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je dat maar wilt.

 • Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

 • Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om al je persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat je altijd duidelijk vermeldt wie je bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Bewaartermijn

Gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard en vervolgens vernietigd.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

SOLVM
Esdoornstraat 3
8021 WB Zwolle
Nederland
Website: https://www.solvm.nl