NAVIVA CASE: ZINVOLLE E-MAILCOMMUNICATIE MET CLIËNTEN, KETENPARTNERS EN WERKNEMERS

Ben je benieuwd hoe Naviva haar CRM-systeem en Spotler Mail+ inzet om op een zinvolle manier met cliënten, ketenpartners en werknemers te communiceren? Lees dan in deze case hoe onze samenwerking met Naviva leidt tot het gewenste resultaat met e-mailmarketing automation.

In deze case leer je hoe:

EEN OMVANGRIJKE E-MAILCAMPAGNE VOOR KLANTEN

Wanneer een klant een aanvraag voor de kraamzorg indient, wordt ook gevraagd of ze zich willen inschrijven voor de 9-maandencampagne. Vanaf de welkomstmail tot ongeveer 4 weken na de geboorte ontvangen de abonnees iedere twee weken een uitgebreide en informatieve mail. Afhankelijk van het aantal weken zwangerschap van de ontvanger staat er in de nieuwsbrief informatie die op dat moment belangrijk is, maar ook vaste rubrieken als de grootte van de baby.

Na de geboorte en officiële beëindiging van de kraamzorg stopt de 9-maandencampagne. Met een mooi opgemaakt toestemmingsformulier vraagt Naviva om de gegevens van de clïent te gebruiken voor de vervolgcampagne ‘baby’s eerste jaar’.

COMMUNICATIE MET KETENPARTNERS EN MEDEWERKERS

Ieder kwartaal stuurt Naviva een nieuwsbrief naar ketenpartners. Die bevat reguliere informatie, evaluaties en andere leuke bedrijfsnieuwtjes. Ketenpartners zijn de belangrijkste verwijzers voor Naviva Kraamzorg. Met de kwartaal update houdt Naviva Kraamzorg hen op de hoogte van alle ins en outs, evalueert over geleverde diensten, managet hun verwachtingen en blijft op een laagdrempelige manier in contact met ze.

Medewerkers ontvangen iedere maand een nieuwsbrief. Hierin worden medewerkers bijgepraat over de organisatie, opleidingen en de branche. Ook kunnen werknemers zich aanmelden voor events.

BENIEUWD NAAR HET HELE VERHAAL?